Решења о обустављању поступка

Штампа

РЕШЕЊА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА

РЕШЕЊА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЗА 2020. ГОДИНУ

1.Решење о обустављању поступка 351-46/2020-06 од 10.03.2020.године

2.Решење о обустављању поступка 353-78/2020-06 од 21.05.2020.године

3.Решење о обустављању поступка 351-106/2020-06 од 30.06.2020.године

РЕШЕЊА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Решење о обустављању поступка 353-33/2019-06 од 01.03.2019.године

2. Решење о обустављању поступка 351-501/2019-06 од 07.10.2019.године