Закључци о одбацивању

Штампа

 ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ

ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ 2020 

1.Закључак о одбацивању 353-238/2019-06 од 03.01.2020.године

2.Закључак о одбацивању 353-233/2019-06 од 08.01.2020.године

3.Закључак о одбацивању 353-251/2019-06 од 14.01.2020.године

4.Закључак о одбацивању 351-7/2020-06 од 17.01.2020.године

5.Закључак о одбацивању 353-25/2020-06 од 02.03.2020.године

6.Закључак о одбацивању 353-35/2020-06 од 17.03.2020.године

7.Закључак о одбацивању 353-60/2020-06 од 30.03.2020.године

8.Закључак о одбацивању 353-63/2020-06 од 05.05.2020.године

9.Закључак о одбацивању 353-67/2020-06 од 05.05.2020.године

10.Закључак о одбацивању 353-65/2020-06 од 11.05.2020.године

11.Закључак о одбацивању 353-70/2020-06 од 12.05.2020.године

12.Закључак о одбацивању 353-73/2020-06 од 14.05.2020.године

13.Закључак о одбацивању 353-80/2020-06 од 21.05.2020.године

14.Закључак о одбацивању 351-80/2020-06 од 22.05.2020.године

15.Закључак о одбацивању 353-69/2020-06 од 25.05.2020.године

16.Закључак о одбацивању 351-84/2020-06 од 03.06.2020.године

17.Закључак о одбацивању 351-87/2020-06 од 03.06.2020.године

18.Закључак о одбацивању 353-89/2020-06 од 11.06.2020.године

19.Закључак о одбацивању 353-106/2020-06 од 28.07.2020.године

20.Закључак о одбацивању 351-116/2020-06 од 10.08.2020.године

21.Закључак о одбацивању 351-123/2020-06 од 24.08.2020.године

22.Закључак о одбацивању 353-135/2020-06 од 24.08.2020.године

23.Закључак о одбацивању 351-134/2020-06 од 01.09.2020.године

24.Закључак о одбацивању 353-144/2020-06 од 02.09.2020.године

25.Закључак о одбацивању 351-133/2020-06 од 03.09.2020.године

26.Закључак о одбацивању 351-135/2020-06 од 03.09.2020.године

27.Закључак о одбацивању 353-153/2020-06 од 07.09.2020.године

28.Закључак о одбацивању 351-141/2020-06 од 09.09.2020.године

29.Закључак о одбацивању 351-147/2020-06 од 11.09.2020.године

30.Закључак о одбацивању 351-153/2020-06 од 22.09.2020.године

31.Закључак о одбацивању 351-154/2020-06 од 28.09.2020.године

32.Закључак о одбацивању 351-172/2020-06 од 14.10.2020.године

33.Закључак о одбацивању 353-211/2020-06 од 21.10.2020.године

34.Закључак о одбацивању 353-226/2020-06 од 22.10.2020.године

35.Закључак о одбацивању 351-195/2020-06 од 27.10.2020.године

ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ 2016

1.Закључак о одбацивању 351-14/2015-06 од 01.03. 2016. године

2.Закључак о одбацивању 353-30/2016-06 од 29.03.2016.године

3.Закључак о одбацивању 353-40/2016-06 од 07.04.2016.године

4.Закључак о одбацивању 353-44/2016-06 од 06.05.2016.године

5.Закључак о одбацивању 353-87/2016-06 од 27.07.2016.године

6.Закључак о одбацивању 353-88/2016-06 од 22.08.2016. године

7.Закључак о одбацивању 353-98/2016-06 од 23.08.2016. године

8.Закључак о одбацивању .353-118/2016-06 од 20.10.2016 године

ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ 2017

1.Закључак о одбацивању .353-118/2016-06 од 09.01.2017.године

2..Закључак о одбацивању 351-96/2017-06 од 08.02.2017. године

3.Закључак о одбацивању 351-120/2017-06 од 22.02.2017. године

4.Закључак о одбацивању 353-42/2017-06 од 04.04.2017. године

5.Закључак о одбацивању 353-49/2017-06 од 11.04.2017. године

6.Закључак о одбацивању 353-58/2017-06 од 24.05.2017. године

7.Закључак о одбацивању 353-117/2017-06 од 06.07.2017. године

8.Закључак о одбацивању 353-121/2017-06 од 11.07.2017. године

9.Закључак о одбацивању 353-126/2017-06 од 26.07.2017. године

10.Закључак о одбацивању 353-128/2017-06 од 03.08.2017. године

11.Закључак о одбацивању 351-835/2017-06 од 22.08.2017. године

12.Закључак о одбацивању 351-137/2017-06 од 28.08.2017. године

13.Закључак о одбацивању 351-988/2017-06 од 22.09.2017. године

ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ 2018

1.Закључак о одбацивању 353-217/2017-06 од 09.01.2018.године

2.Закључак о одбацивању 353-33/2018-06 од 15.03.2018.године

3.Закључак о одбацивању 353-61/2018-06 од 05.04.2018.године

4.Закључак о одбацивању 353-60/2018-06 од 26.04.2018.године

5.Закључак о одбацивању 351-538/2018-06 од 11.06.2018.године

6.Закључак о одбацивању 353-118/2018-06 од 10.07.2018.године

7.Закључак о одбацивању 353-113/2018-06 од 13.07.2018.године

8.Закључак о одбацивању 351-916/2018-06 од 23.08.2018.године

9.Закључак о одбацивању 353-153/2018-06 од 07.09.2018.године

9.Закључак о одбацивању 353-153/2018-06 од 07.09.2018.године

10.Закључак о одбацивању 353-160/2018-06 од 27.09.2018.године

11.Закључак о одбацивању 351-1127/2018-06 од 04.10.2018.године

12.Закључак о одбацивању 353-177/2018-06 од 24.10.2018.године

13.Закључак о одбацивању 353-181/2018-06 од 05.11.2018.године

14.Закључак о одбацивању 353-203/2018-06 од 07.11.2018.године

15.Закључак о одбацивању 353-207/2018-06 од 09.11.2018.године

16.Закључак о одбацивању 351-1258/2018-06 од 13.11.2018.године

17.Закључак о одбацивању 351-1327/2018-06 од 29.11.2018.године

18.Закључак о одбацивању 351-1406/2018-06 од 13.12.2018.године

ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ 2019

1.Закључак о одбацивању 353-7/2019-06 од 17.01.2019.године

2.Закључак о одбацивању 353-9/2019-06 од 11.02.2019.године

3.Закључак о одбацивању 353-11/2019-06 од 13.02.2019.године

4.Закључак о одбацивању 353-12/2019-06 од 14.02.2019.године

5.Закључак о одбацивању 353-25/2019-06 од 22.02.2019.године

6.Закључак о одбацивању 351-272/2019-06 од 12.03.2019.године

7.Закључак о одбацивању 353-47/2019-06 од 21.03.2019.године

8.Закључак о одбацивању 353-40/2019-06 од 25.03.2019.године

9.Закључак о одбацивању 351-343/2019-06 од 27.03.2019.године

10.Закључак о одбацивању 351-408/2019-06 од 06.05.2019.године

11.Закључак о одбацивању 351-416/2019-06 од 16.05.2019.године

12.Закључак о одбацивању 353-72/2019-06 од 22.05.2019.године

13.Закључак о одбацивању 351-425/2019-06 од 29.05.2019.године

14.Закључак о одбацивању 353-83/2019-06 од 29.05.2019.године

15.Закључак о одбацивању 353-88/2019-06 од 13.06.2019.године

16.Закључак о одбацивању 351-444/2019-06 од 03.07.2019.године

17.Закључак о одбацивању 351-443/2019-06 од 03.07.2019.године

18.Закључак о одбацивању 353-95/2019-06 од 04.07.2019.године

19.Закључак о одбацивању 353-121/2019-06 од 16.07.2019.године

20.Закључак о одбацивању 351-453/2019-06 од 29.07.2019.године

21.Закључак о одбацивању 351-456/2019-06 од 30.07.2019.године

22.Закључак о одбацивању 351-454/2019-06 од 30.07.2019.године

23.Закључак о одбацивању 353-144/2019-06 од 20.08.2019.године

24.Закључак о одбацивању 351-497/2019-06 од 25.09.2019.године

25.Закључак о одбацивању 353-164/2019-06 од 07.10.2019..године

26.Закључак о одбацивању 353-172/2019-06 од 07.10.2019..године

27.Закључак о одбацивању 353-192/2019-06 од 15.10.2019.године

28.Закључак о одбацивању 353-198/2019-06 од 04.11.2019.године

29.Закључак о одбацивању 353-230/2019-06 од 06.12.2019.године

30.Закључак о одбацивању 353-223/2019-06 од 09.12.2019.године