Решење по члану 145

Штампа

РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145.

РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. из 2020. године

1.Решење по члану.145. бр.351-3/2020-06 од 14.01.2020.године

2.Решење по члану.145. бр.351-4/2020-06 од 14.01.2020.године

3.Решење по члану.145. бр.351-10/2020-06 од 23.01.2020.године

4.Решење по члану.145. бр.351-11/2020-06 од 23.01.2020.године

5.Решење по члану.145. бр.351-14/2020-06 од 27.01.2020.године

6.Решење по члану.145. бр.351-52/2020-06 од 19.03.2020.године

7.Решење по члану.145. бр.351-62/2020-06 од 24.04.2020.године

8.Решење о измени решења по члану.145. бр.351-88/2020-06 од 09.06.2020.године

9.Решење по члану.145. бр.351-89/2020-06 од 10.06.2020.године

10.Решење по члану.145. бр.351-129/2020-06 од 26.08.2020.године

11.Решење по члану.145. бр.351-130/2020-06 од 28.08.2020.године

12.Решење по члану.145. бр.351-137/2020-06 од 03.09.2020.године

13.Решење по члану.145. бр.351-166/2020-06 од 12.10.2020.године

РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. из 2019. године

1.Решење по члану.145. бр.351-170/2019-06 од 07.02.2019.године

2.Решење по члану.145. бр.351-171/2019-06 од 11.02.2019.године

3.Решење по члану.145. бр.351-356/2019-06 од 03.04.2019.године

4.Решење по члану.145. бр.351-412/2019-06 од 16.05.2019.године

5.Решење по члану.145. бр.351-428/2019-06 од 31.05.2019.године

6.Решење по члану.145. бр.351-475/2019-06 од 22.08.2019.године

7.Решење по члану.145. бр.351-480/2019-06 од 30.08.2019.године

8.Решење по члану.145. бр.351-502/2019-06 од 09.10.2019године

9.Решење по члану.145. бр.351-520/2019-06 од 21.11.2019.године

10.Решење по члану.145. бр.351-531/2019-06 од 13.12.2019.године

11.Решење по члану.145. бр.351-542/2019-06 од 30.12.2019.године

РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. из 2018. године

1.Решење по члану.145. бр.351-47/2018-06 од 17.01.2018. године

2.Решење по члану.145. бр.351-96/2018-06 од 08.02.2018.године

3.Решење по члану.145. бр.351-131/2018-06 од 06.03.2018.године

4.Решење по члану.145. бр.351-192/2018-06 од 12.03.2018.године

5.Решење по члану.145. бр.351-303/2018-06 од 16.04.2018.године

6.Решење по члану.145. бр.351-327/2018-06 од 23.04.2018.године

7.Решење по члану.145. бр.351-341/2018-06 од 25.04.2018.године

8.Решење по члану.145. бр.351-415/2018-06 од 16.05.2018.године

9.Решење по члану.145. бр.351-432/2018-06 од 17.05.2018.године

10.Решење по члану.145. бр.351-491/2018-06 од 28.05.2018.године

11.Решење по члану.145. бр.351-514/2018-06 од 06.06.2018.године

12.Решење по члану.145. бр.351-537/2018-06 од 11.06.2018.године

13.Решење по члану.145. бр.351-794/2018-06 од 25.07.2018.године

14.Решење по члану.145. бр.351-944/2018-06 од 29.08.2018.године

15.Решење по члану.145. бр.351-1085/2018-06 од 21.09.2018.године

16.Решење по члану.145. бр.351-1095/2018-06 од 01.10.2018.године

17.Решење по члану.145. бр.351-1124/2018-06 од 03.10.2018.године

18.Решење по члану.145. бр.351-1161/2018-06 од 11.10.2018.године

19.Решење по члану.145. бр.351-1215/2018-06 од 29.10.2018.године

20.Решење по члану.145. бр.351-1430/2018-06 од 20.12.2018.године

РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. из 2017. године

1.Решење по члану.145. бр.351-115/2017-06 од 17.02.2017. године

2.Решење по члану.145. бр.351-187/2017-06 од 07.03.2017. године

3.Решење по члану.145. бр.351-385/2017-06 од 03.05.2017. године

4.Решење по члану.145. бр.351-527/2017-06 од 07.06.2017. године

5.Решење по члану.145. бр.351-605/2017-06 од 26.06.2017.године

6.Решење по члану.145. бр.351-606/2017-06 од 29.06.2017.године

7.Решење по члану.145. бр.351-779/2017-06 од 09.08.2017.године

8.Решење по члану.145. бр.351-916/2017-06 од 14.09.2017.године

9.Решење по члану.145. бр.351-990/2017-06 од 28.09.2017.године

10.Решење по члану.145. бр.351-1139/2017-06 од 03.11.2017.године

РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. из 2016. године

1.Решење по члану 145 бр.351-73/2016-06 од 31.03.2016.године

2.Решење по члану 145 бр.351-68/2016-06 од 28.03.2016.године

3.Решење по члану 145 бр. 351-92/2016-06 од 25.05.2016.године

4.Решење по члану 145 бр. 351-93/2016-06 од 23.05.2016.године

5.Решење по члану 145 бр. 351-112/2016-06 од 14.06.2016.године

6.Решење по члану 145 бр. 351-144/2016-06 од 05.07.2016.године

7.Решење по члану 145 бр. 351-270/2016-06 од 01.09.2016.године

8.Решење по члану.145. бр.351-293/2016-06 од 10.10.2016. године