Локацијски услови

Штампа

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ / ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ 2020

1.Локацијски услови бр.353-2/2020-06 од 30.01.2020.године

2.Локацијски услови бр.353-9/2020-06 од 04.02.2020.године

3.Локацијски услови бр.353-18/2020-06 од 06.02.2020.године

4.Локацијски услови бр.353-10/2020-06 од 06.02.2020.године

5.Локацијски услови бр.353-26/2020-06 од 13.02.2020.године

6.Локацијски услови бр.353-19/2020-06 од 25.02.2020.године

7.Локацијски услови бр.353-39/2020-06 од 17.03.2020.године

8.Локацијски услови бр.353-43/2020-06 од 26.03.2020.године

9.Локацијски услови бр.353-44/2020-06 од 26.03.2020.године

10.Локацијски услови бр.353-57/2020-06 од 26.03.2020.године

11.Локацијски услови бр.353-58/2020-06 од 30.03.2020.године

12.Локацијски услови бр.353-41/2020-06 од 30.03.2020.године

13.Измена локацијских услова бр.353-64/2020-06 од 04.05.2020.године

14.Локацијски услови бр.353-71/2020-06 од 25.05.2020.године

15.Локацијски услови бр.353-74/2020-06 од 03.06.2020.године

16.Локацијски услови бр.353-88/2020-06 од 04.06.2020.године

17.Локацијски услови бр.353-79/2020-06 од 05.06.2020.године

18.Измена локацијских услова бр.353-102/2020-06 од 11.06.2020.године

19.Локацијски услови бр.353-87/2020-06 од 12.06.2020.године

20.Локацијски услови бр.353-108/2020-06 од 27.07.2020.године

21.Локацијски услови бр.353-109/2020-06 од 27.07.2020.године

22.Локацијски услови бр.353-112/2020-06 од 29.07.2020.године

23.Локацијски услови бр.353-107/2020-06 од 05.08.2020.године

24.Измена локацијских услова бр.353-136/2020-06 од 24.08.2020.године

25.Локацијски услови бр.353-133/2020-06 од 26.08.2020.године

26.Локацијски услови бр.353-134/2020-06 од 26.08.2020.године

27.Измена локацијских услова бр.353-175/2020-06 од 02.09.2020.године

28.Локацијски услови бр.353-146/2020-06 од 04.09.2020.године

29.Локацијски услови бр.353-147/2020-06 од 04.09.2020.године

30.Локацијски услови бр.353-155/2020-06 од 07.09.2020.године

31.Локацијски услови бр.353-165/2020-06 од 14.09.2020.године

32.Локацијски услови бр.353-186/2020-06 од 22.09.2020.године

33.Локацијски услови бр.353-191/2020-06 од 02.10.2020.године

34.Локацијски услови бр.353-200/2020-06 од 06.10.2020.године

35.Локацијски услови бр.353-218/2020-06 од 23.10.2020.године

36.Локацијски услови бр.353-232/2020-06 од 26.10.2020.године

37.Локацијски услови бр.353-227/2020-06 од 27.10.2020.године

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ 2015

1. Локацијски услови бр. 353-11/2015-06 од 06.04.2015.године;

2. Локацијски услови бр. 353-24/2015-06 од 19.05.2015.године;

3. Локацијски услови бр. 353-30/2015-06 од 19.05.2015.године;

4. Локацијски услови бр. 353-32/2015-06 од 01.06.2015.године;

5. Локацијски услови бр. 353-39/2015-06 од 20.06.2015.године;

6. Локацијски услови бр. 353-64/2015-06 од 16.09.2015.године;

7. Локацијски услови бр. 353-79/2015-06 од 14.09.2015.године;

8. Локацијски услови бр. 353-84/2015-06 од 15.09.2015.године;

9. Локацијски услови бр. 353-88/2015-06 од 04.09.2015.године;

10. Локацијски услови бр. 353-93/2015-06 од 12.10.2015.године;

11. Локацијски услови бр. 353-104/2015-06 од 12.10.2015.године;

12. Локацијски услови бр. 353-105/2015-06 од 09.12.2015.године;

13. Локацијски услови бр. 353-107/2015-06 од 30.10.2015.године;

14. Локацијски услови бр. 353-109/2015-06 од 16.11.2015.године;

15. Локацијски услови бр. 353-110/2015-06 од 25.11.2015.године;

16. Локацијски услови бр. 353-114/2015-06 од 21.12.2015.године;

17. Локацијски услови бр. 353-119/2015-06 од 16.11.2015.године;

18. Локацијски услови бр. 353-121/2015-06 од 25.11.2015.године;

19. Локацијски услови бр. 353-123/2015-06 од 26.11.2015.године;

20. Локацијски услови бр. 353-126/2015-06 од 11.12.2015.године;

21. Локацијски услови бр. 353-129/2015-06 од 25.12.2015.године;

22. Локацијски услови бр. 353-130/2015-06 од 28.12.2015.године;

23. Локацијски услови бр. 353-110/2015-06 од 25.11.2015.године;

24. Локацијски услови бр. 353-135/2015-06 од 27.01.2016.године;

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ 2016

1.Локацијски услови бр.353-29/2016-06 од 14.04.2016.године

2.Локацијски услови бр. 353-28/2016-06 од 14.04.2016.године

3.Локацијски услови бр. 353-34/2016-06 од 18.04.2016.године

4.Локацијски услови бр. 353-30/1/2016-06 од 04.05.2016.године

5.Локацијски услови бр. 353-40/1/2016-06 од 17.05.2016. године

6.Измена локацијских услова бр. 353-58/2016-06 од 26.05.2016. године

7.Локацијски услови бр. 353-60/2016-06 од 16.06.2016. године

8. Локацијски услови бр. 353-66/2016-06 од 28.06.2016. године

9.Локацијски услови бр. 353-85/2016-06 од 27.07.2016. године

10.Локацијски услови бр. 353-80/2016-06 од 04.08.2016. године

11.Локацијски услови бр. 353-90/2016-06 од 22.08.2016. године

12.Локацијски услови бр. 353-91/2016-06 од 26.08.2016. године

13.Локацијски услови бр.353-102/2016-06 од 15.09.2016. године

14.Локацијски услови бр.353-104/2016-06 од 15.09.2016. године

15.Локацијски услови бр.353-105/2016-06 од 26.09.2016. године

16.Локацијски услови бр.353-113/2016-06 од 29.09.2016. године

17.Локацијски услови бр.353-108/2016-06 од 10.10.2016. године

18.Локацијски услови бр.353-124/2016-06 од 13.10.2016. године

19.Локацијски услови бр.353-121/2016-06 од 19.10.2016. године

20.Локацијски услови бр.353-128/2016-06 од 08.11.2016. године

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ 2017

1. Локацијски услови бр.353-12/2017-06 од 09.03.2017.године

2.Локацијски услови бр.353-51/2017-06 од 03.05.2017.године

3.Локацијски услови бр.353-79/2017-06 од 31.05.2017.године

4.Локацијски услови бр.353-67/2017-06 од 02.06.2017.године

5.Локацијски услови бр.353-91/2017-06 од 14.06.2017.године

6.Локацијски услови бр.353-88/2017-06 од 15.06.2017.године

7.Локацијски услови бр.353-80/2017-06 од 16.06.2017.године

8.Локацијски услови бр.353-82/2017-06 од 26.06.2017.године

9.Локацијски услови бр.353-106/2017-06 од 14.07.2017.године

10.Измена локацијских услова бр.353-122/2017-06 од 20.07.2017. године

11.Локацијски услови бр.353-130/2017-06 од 24.08.2017.године

12.Локацијски услови бр.353-132/2017-06 од 01.09.2017.године

13.Локацијски услови бр.353-148/2017-06 од 14.09.2017.године

14.Локацијски услови бр.353-147/2017-06 од 20.09.2017.године

15.Локацијски услови бр.353-155/2017-06 од 09.10.2017.године

16.Локацијски услови бр.353-159/2017-06 од 27.10.2017.године

17.Локацијски услови бр.353-165/2017-06 од 03.11.2017.године

18.Локацијски услови бр.353-184/2017-06 од 20.11.2017.године

19.Локацијски услови бр.353-210/2017-06 од 27.12.2017.године

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ 2018

1.Измена локацијских услова бр.353-216/2017-06 од 10.01.2018. године

2.Локацијски услови бр.353-213/2017-06 од 18.01.2018.године

3.Локацијски услови бр.353-5/2018-06 од 06.02.2018.године

4. Локацијски услови бр.353-19/2018-06 од 19.02.2018. године

5.Локацијски услови бр.353-35/2018-06 од 22.03.2018. године

6.Локацијски услови бр.353-69/2018-06 од 11.05.2018. године

7.Локацијски услови бр.353-87/2018-06 од 23.05.2018. године

8.Локацијски услови бр.353-109/2018-06 од 05.07.2018. године

9.Локацијски услови бр. 353-111/2018-06 од 09.07.2018. године

10.Локацијски услови бр. 353-110/2018-06 од 13.07.2018. године

11.Локацијски услови бр. 353-114/2018-06 од 25.07.2018.године

12.Локацијски услови бр. 353-130/2018-06 од 01.08.2018.године

13.Локацијски услови бр. 353-121/2018-06 од 03.08.2018.године

14.Локацијски услови бр. 353-129/2018-06 од 13.08.2018.године

15.Локацијски услови бр. 353-142/2018-06 од 24.08.2018.године

16.Локацијски услови бр. 353-186/2018-06 од 07.11.2018.године

17.Локацијски услови бр. 353-199/2018-06 од 20.11.2018.године

18.Локацијски услови бр. 353-200/2018-06 од 21.11.2018.године

19.Локацијски услови бр. 353-209/2018-06 од 26.11.2018.године

20.Локацијски услови бр. 353-219/2018-06 од 11.12.2018.године

21.Локацијски услови бр. 353-218/2018-06 од 12.12.2018.године

22.Локацијски услови бр. 353-224/2018-06 од 26.12.2018.године

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ 2019

1.Локацијски услови бр. 353-231/2018-06 од 09.01.2019.године

2.Локацијски услови бр. 353-3/2019-06 од 15.01.2019.године

3.Измена локацијских услова бр. 353-8/2019-06 од 18.01.2019.године

4.Локацијски услови бр. 353-237/2018-06 од 18.01.2019.године

5.Локацијски услови бр. 353-23/2019-06 од 07.03.2019.године

6.Локацијски услови бр. 353-32/2019-06 од 08.03.2019.године

7.Локацијски услови бр. 353-31/2019-06 од 13.03.2019.године

8.Локацијски услови бр. 353-49/2019-06 од 05.04.2019.године

9.Измена локацијских услова бр. 353-67/2019-06 од 18.04.2019.године

10.Измена локацијских услова бр. 353-62/2019-06 од 24.04.2019.године

11.Измена локацијских услова бр. 353-62/2019-06 од 08.05.2019.године

12.Локацијски услови бр. 353-78/2019-06 од 29.05.2019.године

13.Локацијски услови бр. 353-90/2019-06 од 31.05.2019.године

14.Локацијски услови бр. 353-93/2019-06 од 13.06.2019.године

15.Локацијски услови бр. 353-94/2019-06 од 13.06.2019.године

16.Локацијски услови бр. 353-91/2019-06 од 13.06.2019.године

17.Локацијски услови бр. 353-102/2019-06 од 09.07.2019.године

18.Локацијски услови бр. 353-114/2019-06 од 18.07.2019.године

19.Локацијски услови бр. 353-112/2019-06 од 22.07.2019.године

20.Локацијски услови бр. 353-124/2019-06 од 30.07.2019.године

21.Локацијски услови бр. 353-117/2019-06 од 01.08.2019.године

22.Локацијски услови бр. 353-118/2019-06 од 01.08.2019.године

23.Локацијски услови бр. 353-119/2019-06 од 01.08.2019.године

24.Локацијски услови бр. 353-151/2019-06 од 23.09.2019.године

25.Локацијски услови бр. 353-173/2019-06 од 14.10.2019.године

26.Локацијски услови бр. 353-180/2019-06 од 15.10.2019.године

27.Локацијски услови бр. 353-191/2019-06 од 24.10.2019.године

28.Локацијски услови бр. 353-188/2019-06 од 25.10.2019.године

29.Локацијски услови бр. 353-187/2019-06 од 29.10.2019.године

30.Локацијски услови бр. 353-204/2019-06 од 12.11.2019.године

31.Локацијски услови бр. 353-199/2019-06 од 14.11.2019.године

32.Измена локацијских услова бр. 353-205/2019-06 од 20.11.2019.године

33.Локацијски услови бр. 353-201/2019-06 од 22.11.2019.године

34.Локацијски услови бр. 353-207/2019-06 од 28.11.2019.године

35.Локацијски услови бр. 353-224/2019-06 од 24.12.2019.године

36.Локацијски услови бр. 353-226/2019-06 од 25.12.2019.године

37.Измена локацијских услова бр. 353-235/2019-06 од 30.12.2019.године