Обједињена процедура

Штампа

Обједињена процедура

Обједињена процедура је поступак, или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења.

Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке, трошкове и време изградње, прикључења на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане значајно поједноставити компликован процес прибављања докумената, потребних у различитим фазама изградње објеката.

Таксе и накнаде за подношење захтева и издавање решења кроз информациони систем централне евиденције обједињене процедуре.

Решења о озакоњењу објеката на територији општине Нова Варош

Број издатих решења издатих у 2020. години је: 28;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2019. години је: 50;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2018. години је: 68;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2017. години је: 125;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2016. години је: 109;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.