Јавне набавке 2020.године

Штампа

Јавне набавке Општине Нова Варош за 2020. годину

Редни број

Предмет јавне набавке

Датум објављивања

Рок за подношење понуда

Јавно отварање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

1.1.3/2020 

 Набавка горива 20.01.2020   29.01.2020 до 12:00h  29.01.2020 у 12:30h  Преузми  Одлука

1.1.6/2020

Набавка рачунарске опреме - SWIS Pro 21.01.2020 30.01.2020. до 12:00h 30.01.2020 у 12:30h

Преузми

Измена 1 

Одлука

1.2.9/2020

Набавка услуге личног пратиоца детета са посебним потребама 22.01.2020 31.01.2020 до 12:00h 31.01.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.2/2020

Набавка и испорука административног материјала  23.01.2020 03.02.2020. до 12:00h 03.02.2020. до 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.1/Д/2020

Набавка добара: огрев-пелет за потребе Туристичке организације "Златар" (једногодишње потребе) 05.02.2020 14.02.2020 до 10:00h 14.02.2020 у 10:15h

Преузми

-

1.1.3/Д/2020

Набавка добара: Уље за ложење средње-С (Мазут) 06.02.2020 18.02.2020 до 10:00h 18.02.2020 у 10:30h

Преузми

Одлука

1.1.6/2020

Набавка рачунарске опреме - II фаза  7.02.2020 17.02.2020 до 12:00h 17.02.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.3/Д/2020

Набавка и испорука електричне енергије 11.02.2020 11.03.2020 до 12:00h 11.03.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.1/2020

Набавка и испорука електричне енергије 12.02.2020 19.03.2020. до 12:00h 19.03.2020. у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.1/2020

Одржавање општинских путева на територији општине Нова Варош у зимском периоду 2020. године 14.02.2020 24.02.2020 до 12:00h 24.02.2020 у 12: 30h

Преузми

Одлука

1.3.9/2020

Радови на одржавању путева - прва фаза квалификационог поступка - 21.02.2020 27.03.2020 до 12:00h 27.03.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.1/Р/2020

Изградња видиковца са прилазним путем 24.02.2020 03.03.2020 до 12:00h 03.03.2020 у 12:30h

Преузми

-

1.3.10/2020

Радови на поправци оштећених саобраћајница 26.02.2020 06.03.2020 до 12:00h 06.03.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука о обустави поступка

1.3.8/2020

Модернизација путева на територији општине Нова Варош - I фаза 05.03.2020 10.04.2020 до 12:00h 10.04.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

Одлука о измени одлуке

Одлука о обустави поступка

1.2.6/2020

Одржавање јавне расвете на територији општине Нова Варош 06.03.2020 16.03.2020 до 12:00h 16:03.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.1/Р/2020

Израда и постављање туристичког знака са соларним напајањем и батеријом 09.03.2020 18.03.2020 до 12:00h 18.03.2020 у 12:30h

Преузми

-

1.2.1/У/2020

Организовање музичког дела програма манифестације Златарфест2020 10.03.2020 19.03.2020 до 11:00h 19.03.2020 у 11:30h

Преузми

-

1.2.3/2020

Израда пројекта реконструкције улице Солунских бораца и дела улице Карађорђева 11.03.2020 20.03.2020 до 12:00h 20.03.2020 у 12:30h

Преузми

Појашњење1

Одлука

1.2.2/У/2020

Штампање публикација и пропагандног материјала 13.03.2020 24.03.2020 до 12:00h 24.03.2020 у 13:00h

Преузми

-

1.2.3/У/2020

Услуге штампања мајица, качкета и осталог рекламног материјала 13.03.2020 23.03.2020 до 12:00h 23.03.2020 у 13:00h

Преузми

-

1.3.10/2020

Радови на поправци оштећених саобраћајница (поновљен поступак) 23.03.2020 01.04.2020 до 12:00h 01.04.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.8/2020

Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку уз Основну школу „Живко Љујић“на парцели. Кп 82, кп 81/2, кп 69/1, кп 93, кп 80/2, кп 91, кп 95/2 ко Нова Варош , топловода и топлотних подстаница у Новој Вароши по систему „кључ у руке“ 02.04.2020 08.05.2020 до 12:00h 08.05.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука о обустави поступка

1.2.4/2020

Услуге одржавања паркова и јавних површина 13.05.2020 22.05.2020 до 12:00h 22.05.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.9/2020

Набавка и испорука цеви 20.05.2020 29.05.2020 до 12:00h 29.05.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.3/2020

Израда урбанистичког пројекта реконструкције кружне раскрснице државних путева IБ реда бр. 29 Нова Варош-Аљиновићи и IБ реда бр. 23 Нова Варош-Пријепоље 20.05.2020 29.05.2020 до 12:00h 29.05.2020 у 13:00h

Преузми

Појашњење1

Појашњење2

Одлука

1.3.8/2020

Модернизација сеоског пута у МЗ Бела Река, Регионални пут - Милојевићи 22.05.2020 22.06.2020 до 12:00h 22.06.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2020

Модернизација путева на територији општине Нова Варош - II фаза 25.05.2020 25.06.2020 до 12:00h 25.06.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.9/2020

Радови на одржавању локалних путева - I фаза 27.05.2020 05.06.2020 до 12:00h 05.06.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.3/2020

Радови на изградњи сточног догона у МЗ Божетићи 02.06.2020 11.06.2020 до 12:00h 11.06.2020 у 12:30h

Преузми

-

1.3.11/2020

Радови на изради саобраћајне сигнализације 03.06.2020 12.06.2020 до 12:00h 12.06.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.9/2020

Радови на санацији путних објеката 04.06.2020 15.06.2020 до 12:00h 15.06.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.14/2020

Радови на проширењу јавне расвете 11.06.2020 22.06.2020 до 12:00h 22.06.2020 у 13:00h

Преузми

Појашњење1

Одлука

1.3.9/2020

Радови на одржавању локалних путева - II фаза 12.06.2020 22.06.2020 до 12:00h 22.06.2020 у 13:30h

Преузми

Одлука

1.1.4/2020

Набавка и испорука дробљеног каменог агрегата - јаловине 15.06.2020 24.06.2020 до 12:00h 24.06.2020 у 12:30h

Преузми

Појашњење1

Одлука о обустави поступка

1.2.3/2020

Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење паркинга у насељу "Браношевац1" 16.06.2020 25.06.2020 до 12:00h 25.06.2020 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.2.2/2020

Пружање геодетских услуга 22.06.2020 01.07.2020 до 12:00h 01.07.2020 у 12:30h

Преуузми

Одлука

1.3.8/2020

Изградња дела Улице Мајора Илића - II фаза 22.06.2020 23.07.2020 до 12:00h 23.07.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука о обустави поступка

1.2.1/У/2020

Набавка услуге музичког дела програма манифестације "Златар-фест 2020" 24.06.2020 02.07.2020 до 11:00h 02.07.2020 у 11:30h

Преузми

Обавештење о обустави поступка

-

1.3.8/2020

Изградња тротоара у Туристичкој зони Златара - II фаза 25.06.2020 27.07.2020 до 12:00h 27.07.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2020

Радови на ревитализацији путева у МЗ Акмачићи и МЗ Божетићи 25.06.2020 27.07.2020 до 12:00h 27.07.2020 у 13:00h

Преузми

Одлука

..