Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

Штампа

alt

ПТР "АВДИЋ" - дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

ПР ТРГОВИНА ОТПАДОМ "НИЏО"-дозвола за скадиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада

ЈП "3. СЕПТЕМБАР"-дозвола за сакупљање, транспорт и третман неопасног отпада

"NANIX WOOD"-дозвола за складиштење, третман и одлагање отпада

"ЗЛАТАРПЛАСТ"-дозвола за складиштење и третман отпада

ПЛАСТИКА - дозвола за складиштење и третман неопасног пластичног отпада

БИО-ОИЛ - дозвола за складиштење и третман неопасног отпада - јестива уља и масти

ЈП "3. СЕПТЕМБАР" - дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Нова Варош

ПЛАСТИКА - дозвола за складиштење и третман неопасног пластичног отпада