Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

Штампа

alt

БИО-ОИЛ - дозвола за складиштење и третман неопасног отпада - јестива уља и масти

ЈП "3. СЕПТЕМБАР" - дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Нова Варош

ПЛАСТИКА - дозвола за складиштење и третман неопасног пластичног отпада