Штампа

ИНФОРМАТОРИ О РАДУ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Информатор о раду општине Нова Варош из 2009. године

Информатор о раду општине Нова Варош из 2010. године

Информатор о раду општине Нова Варош из 2011. године

Информатор о раду општине Нова Варош из 2012. године