Обавештење за јавност-Позив пољопривредницима са територије општине Нова Варош

четвртак, 11 јун 2020 12:09
Штампа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

Одељење за привреду и локални економски развој

Датум: 10.06.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Позив пољопривредницима са територије општине Нова Варош

Општина Нова Варош,  у оквиру Програма мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине за 2020. годину расписује Конкурс за предају захтева за остваривање права на субвенције из аграрног буџета за 2020.годину 

Јавни позив за подношење документације отворен је од  среде 17.06.2020. године, a предаја захтева ће се обавити у Услужном центру Општинске управа Нова Варош, од 08-15 часова. 

Захтеви за субвенције се преузимају и попуњавају приликом предаје документације.

 Приликом предаје, сваком захтеву ће се доделити редни број.

 Након потврде од стране Комисије о испуњености услова из Јавног позива и одобрења захтева, потписује се уговор између Општинске управе Нова Варош и подносиоца захтева.

Пренос средстава за субвенције вршиће се током 2020. године, након потписивања уговора о субвенционисању. 

 Субвенционишу се рачуни наведени у мерама, искључиво из 2020. године.

Јавни позив је објављен на сајту општине Нова Варош www.novavaros.rs и истакнут на огласним таблама Општинске управе. 

За све ближе информације, пољопривредна газдинства се могу обратити Одељењу за привреду и локални економски развој, сваког радног дана од 07.30 до 15.00 часова.

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ