Јавна расправа нацрта одлуке о измени и допуни статута општине Нова Варош

уторак, 31 децембар 2019 07:48
Штампа

На основу члана 112, 113, 114 и 115, као и члана 161. Статута општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, бр.4/2019), Комисија за измену и допуну Статута општине Нова Варош бр. 06-102/10/2019-02 од 26.12.2019.године, оглашава

ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Јавна расправа нацрта Одлуке о измени и допуни Статута општине Нова Варош одржаће се од 31.12.2019. до 15.01.2020.године у трајању од 15 дана, сваког радног дана од 8-14 часова у згради општине Нова Варош, ул.Карађорђева 32, трећи спрат као и на интернет страници општине Нова Варош www.novavaros.rs

 Физичка и правна лица могу доставити примедбе на нацрт Одлуке о измени и допуни Статута у писаној форми, на писарници Општинске управе Нова Варош, ул.Карађорђева 32, у току трајања јавне расправе закључно са 15.01.2020.године. 

Јавна седница одржаће се 16.01.2020.године са почетком у 13,00 часова у згради Општинске управе Нова Варош, ул. Карађорђева 32, трећи спрат. 

Заинтересована лица могу у току трајања седнице образложити поднете примедбе на самој седници. 

По одржаној јавној расправи, Одлука о измени и допуни Статута општине Нова Варош упутиће се Министарству за државну управу и локалну самоуправу ради давања сагласности.

 

Одлуку о измени Статута можете погледати овде.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

За израду нацрта измене и допуне

Статута општине Нова Варош

Предраг Шапоњић

.