Јавни конкурс за финансирање програмских активности у области противпожарне заштите на територији општине Нова Варош за 2017. Годину

уторак, 11 април 2017 10:20
Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општинске управе Нова Варош, на основу члана 38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС " број 51/2009 и 99/2011) и Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2017. годину („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 26/2016), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03 и Закључка Општинског већа општине Нова Варош, 06-29/6/2017-03 од 23.03.2017. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ У

ОБЛАСТИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружењима грађана из области противпожарне заштите,која делују на територији општине Нова Варош за 2017. годину.

Овим конкурсом нису обухваћени програми и пројекати удружења за која су у буџету за 2017. годину већ планирана средства у појединачним износима.

Цео текст конкурса можете прочитати овде.

Образце можете преузети овде.