Oдлукa o додели буџетских средстава за програме и пројекте удружења грађана из области заштите животне средине која делују на територији општине Нова Варош

уторак, 19 јул 2016 08:38
Штампа

На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2016. годину ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.9/2014), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03 од 19.03.2014. године, Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање/суфинансирање програма и пројеката удружењима грађана која делују из области заштите животне средине на територији општине Нова Варош, објављеном у листу Варошке новине 27.06.2016. године, листе за вредновање и рангирање програма и пројекатаудружења грађана која делују из области заштите животне средине а финансирају /суфинансирају се из буџета општине Нова Варош, члана 81 Статута општине Нова Варош( Сл.лист општине Нова Варош бр.10/2008), Председник привременог органа општине доноси следећу,

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Одлуку о додели буџетских средстава можете погледати овде.