Јавни позив послодавцима са територије општине Нова Варош за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2016. години

среда, 04 мај 2016 12:09
Штампа

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и члана 3. и 4.Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Нова Варош 3507-101-8/2016 од 12.04.2016.године

ОПШТИНA НОВА ВАРОШ

у сарадњи са

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима са седиштем на територији општине Нова Варош ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале Пријепоље – Испоставе Нова Варош (у даљем тексту:НСЗ-Филијала Пријепоље)

Цео текст јавног позива можете преузети овде.

Захтев можете преузети овде.

Делатности које се не субвенционишу можете погледати овде.