Обавештење

понедељак, 18 јануар 2016 12:57
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу чл. 3, став 4, Закона о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондацја („Сл. Гласник РС“ бр. 96/2015), обавештавају се закупци стана на неодређено време и власници станова на којима је засновано право закупа на неодређено време са територије Општине Нова Варош да до 01. фебруара 2016.године, доставе Локалној самоуправи – Одељењу за имовинско правне, стамбено комуналне, урбанистичке послове и послове инспекције - Евиденциону пријаву са следећим подацима:

Основни подаци о себи;

Правном основу коришћшења стана, уз подношење доказа о оствареном праву;

Опис стана;

Подаци о члановима породичног дамаћинства.

Обрасце Евиденционе пријаве закупци могу преузети на шалтеру број 1. Услужног центра Општинске управе.

ОПШТИНСКА УПРАВА