Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

среда, 21 мај 2014 10:52
Штампа

Извештај Комисије за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана ОУ Нова Варош, за Јавни конкурс расписан 29.04.2014.године

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката  

Према позиву из Јавног конкурса ( 29.04.-14.05.2014.године), Комисији је стигло укупно 9 пријава предлога пројеката. 

Према Листи критеријума за рангирање предлога пројеката ( Прилог бр.7 Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за финансирање/суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине Нова Варош, бр. 06-7/31/2014-03), оцењени су предлози пројеката:

1. Удружење произвођача јагодичастог воћа Златни брег, пројекат Унапређење воћарства на територији општине Нова Варош – 89 бодова. Тражени износ средстава 1.200.000,00 динара. Сопствено учешће 1.360.000,00 динара. Период реализације март-децембар 2014.године.

2. Удружење сточара Увачка река млека пројекат Унапређење сточарства на територији општине Нова Варош – 85 бодова. Тражени износ средстава 1.200.000,00 динара. Сопствено учешће 634.000,00 динара. Период реализације мај-децембар 2014.године.

3. Удружење Пленум, пројекат За ведрије детињство – 83 бода. Тражени износ средстава 140.000,00 динара. Сопствено учешће 60.000,00 динара. Период реализације мај-јун 2014.године.

4. Удружење СМАРТ, пројекат Упознавање младих са традицијом песме и игара Нововарошког краја – 82 бода. Тражени износ средстава 133.600,00 динара. Без сопственог учешћа. Период реализације јул-август 2014.године.

5. Удружење Пленум, пројекат Радоињска регата 2014 – 81 бод. Тражени износ средстава 100.000,00 динара. Без сопственог учешћа. Период реализације јун-август 2014.године.

6. Удружење произвођача хељде Златарска хељда, пројекат Набавка сушаре за хељду и остале житарице – 76 бодова. Тражени износ средстава 1.200.000,00 динара. Сопствено учешће 600.000,00 динара. Период реализације јун-децембар 2014.године.

7. Удружење самохраних родитеља ПАН, пројекат Школски прибор и компијутерска опрема – 74 бода. Тражени износ средстава 100.000,00 динара. Без сопственог учешћа. Период реализације август-септембар 2014.године.

8. Општинска организација потомака ратника 1912-1920.  Војвода Петар Бојовић, пројекат Сећање на војводу Петра Бојовића и српске јунаке у Првом светском рату – 71 бод. Тражени износ средстава 108.000,00 динара. Сопствено учешће 50.000,00 динара. Период реализације март-децембар 2014.године.

Утврђивањем испуњености формалних услова Јавног конкурса и вредновања пристиглих предлога према условима позива, Комисија је констатовала да некомплетну и непотпуну докуменцију имају односно, да не одговарају условима позива следећи предлози:

1. Хуманитарна организација Стара Рашка, пројекат Писање и штампање књиге „Кнезови Рашковићи у Старом Влаху” и одржавање Божетићке продајне сиријаде – не одговарају условима позива, члан 2 – право учешћа имају удружења којима нису додељена средства у претходном позиву објављеном 27.03.2014. У претходном позиву, одобрена су средства ХО Стара Рашка у укупном износу од 50.000,00 динара.

2. Савез удружења бораца НОР, пројекат Делимична доградња и инвестиционо текуће одржавање - некомплетна докуменација ( документа р.бр. 5-8 из Јавног позива) и тема пројекта Спомен гробница припада заштићеним споменицима културе, те у том смислу је потребна сагласност и пројекат Завода за заштиту споменика културе-Краљево.

Комисија за расподелу буџетских средстава

 за дотације удружењима грађана ОУ Нова Варош

Председник Комисије

Маријана Ђокић