Јавни конкурс

четвртак, 27 март 2014 14:50
Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општинске управе Општине Нова Варош, на основу члана 38. Закона о удружењима  ( Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011), члана 8. Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2014.годину  („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 17/2013) и Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, дана 27.03.2014.године расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2014. ГОДИНУ
 
Јавни конкурс за доделу средстава удружењима у Новој Вароши 
 Образац пријаве на конкурс
 Образац за писање предлога пројеката или програма
 Табеларни буџет
 Листа критеријума за рангирање предлога
 Изјава овлашћеног лица
 Смернице Конкурс за доделу средстава удружењима